animacja
Witamy
Nowości i wydarzenia
Usługi
Strona zewnętrzna
O nas
Kontakt z nami
Cennik
PRACOWNIA PEDAGOGICZNA
TRUDNOŚCI W NAUCE DYSLEKSJA ADHD, ADD, ZABURZENIA MOWY
NEUROSTYMULACJA - Integracja Odruchów
TERAPIA JOHANSENA -Indywidualna Stymulacja Słuchu
TRENING EEG BIOFEEDBACK, trening audiowizualny i oddechowy
TRENING PAMIĘCI
Terapia czaszkowo-krzyżowa
NEUROSTYMULACJA - Integracja OdruchówJeżeli Ty lub Twoje dziecko ma:

- Ma porażenie mózgowe,

- Cierpi na epilepsję,

opóźniony rozwój psychomotoryczny i umysłowy,

- Ma zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADD, ADHD),

- Jest autystyczne, ze spektrum autyzmu lub Aspergera,

- Przejawia zachowania agresywne,

- Dokuczają mu lęki i fobie,

- Ma trudności w nauce, głęboką dysleksję i dysgrafię, nie umie się skoncentrować,

- Ma zaburzenia mowy.

Program dr S. Masgutowej proponuje Ci wysoko skuteczny pakiet technik terapeutycznych, skierowany na podstawie wieloletnich doświadczeń w pracy z dziećmi na całym świecie oraz dzięki przeprowadzonym obserwacjom klinicznym i badaniom nad wpływem integracji odruchów na rozwój ruchowy i intelektualny. Program terapii dziecka/dorosłego bazuje na psychofizjologicznej wiedzy o funkcjonowaniu odruchów oraz ich sensomotorycznej integracji. Jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb każdego dziecka/dorosłego.
Podstawą wyboru właściwej drogi terapii jest całościowe spojrzenie na potrzeby rozwojowe dziecka, a także uwzględnienia jego możliwości w aspekcie rozwoju 
animacjaWitamyNowości i wydarzeniaUsługiStrona zewnętrznaO nasKontakt z namiCennik